EHL-İ İRFAN'A.../ Suat KIYAK
Okumadan yazar olur
Kelam ettim der tutturur
Üç beş kelime karalar
Kitap yazdım der tutturur

Kibr evinde bacak çatar
Sineklere hava atar
Şeytanın tarafın tutar
Allemeyim der tutturur

Muhabbeti makam mansıb
Etiket budalası muhip
Hele bir de rozet takıp
Rehber oldum der tutturur

Kur'an ahlakına uymaz
Bu yüzdendir bedel öder
Sünenatı kabul etmez
Bahtım kara der tutturur

Adem isen yolun fena
Sorarsan ehl-i irfana
Hasbî olmayan dostların
Haramisin der tutturur

Aklı iblis ile yoldaş
Gönlü masivaya ambar
Nefsi hevasına esir
İnsan oldum der tutturur

Rızayı övgüde arar
Hasenatı ucuz satar
Seyyiat ne onu bilmez
Abid oldum der tutturur

İğvayı ilham zanneder
İblis ile yarış eder
Kerameti mabud eder
Mürşid oldum der tutturur

Varlık zirvesine çıkmış
Yokluk düzlüğüne inmez
Ermek için menzil bilmez
Hakkı gördüm der tutturur

Tereciye tere satar
Doğruya eğriyi katar
Elif ba'yı tersden okur
Arif oldum der tutturur

"..bikelimetun minhu.." sırrına
Kelimullah'tan Kelimetullah'a
Halilullah'tan Habibullah'a
Vukufsuz ! Visaliyim der tutturur

İnsan olmaya irfan gerek
Ma'ruf olmaya ilim...
Kamer'den Şems'e gitmeye
İman, akıl, edeb gerek.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder