BERGÜZAR / Suat KIYAK


"Seyyid'ül Beşer"e  
Semaya uzatılmış nasırlı eller
Ganî'den fukara diler de diler
Göklere yerden derunî bakış
Kürsi'den arza bir mefhum akış.
Katışıksız ruh, plastik nefs, mikser iblis
Zakir mahluk, basir arif, 
Nankör kedi, müflis hasud
Sadık köpek, musahî gönül
Rollerin sureti, 
Anlaşılmazın sîreti
Aldatıcı zâhir ve fecaat
Tamaha kamçı olan hevesat
İnfaktan evla olmuş tahsilat, 
Nasır tutan yüreğin gıcırtısı
Vesvasın suflesi dırıltısı
Merhamet tellalı sahtiyan
Mağara yarasaya aşiyan
Nûra aşık pervane
Hilekâr tilki, 
Tuzağı kurmuş ankebut
Avlağa düşmüş sinek 
Mukallid bukalemun 
Hırsız maymun, hırçın ayı 
Munis koyun, inatçı keçi
Şehvetperest horoz 
Perestişe müptela tavus
Vahye mazhar nahl
Hicabîye ilham muhal
Neml Süleyman'a ders-i amm 
Ale'd-devam vesselam
Saymak ne mümkün Mahlûk-u sugrayı 
Ey gafil !
Mevcudatın huy-i bed'i
Nefs-i emmarenden zâhir
"İnsan" âlem-i kebir
Kendini bil
Her ne var âlemde
Kendinde bul...
Solmayan güllerin Efendisini
O'ki gülzara Öte'den nâzır
Dem-güzar'a himmeti daim hazır
Sonsuzluğa gebe gonce-i lâlezar
Ol ! gülzardan Seyyid'e bergüzar.


2 yorum: