YENİ GÜNE, BAŞLAYACAK OLAN ORUCA BİSMİLLAH / Halit Dilipak

Bismillahirrahmanirrahim.

Kapısından adım attığımız Ramazanı şerifi hakkıyla tamamlayıp alnımızın akıyla, temizlenmiş ve affolunmuş bir şekilde çıkabilmeyi nasip eyle Ya Rab. 

Allah’ım kolaylaştır zorlaştırma. Senin ilahi emrinle, senin rızan için, kendi nefsimi huzuru ilahide aklayıp, Sana layık olabilmek niyetiyle mübarek kıldığın Ramazanı şerifte niyet ettim. Yalnızca aç kalmaya değil; doğru olmaya, dürüst olmaya, yalan söylememeye, ahde vefa göstermeye, hıyanet ve ihanet içinde olmamaya, kendi çıkarlarım için her şeyi mubah görmemeye, verdiğim sözde durabilmeye, insanları bekletmemeye, söze ve vakte riayet edebilmeye, çıkarlarımı değil hak olana riayet etmeye senin rızan için niyet ettim. Sen yardım et. Yardım et ki, namazla huzurunda olabilip, sana geldim diyebilelim. Sana dua ile yalvarıp içimizi dökebilelim. Faniden değil, Baki olandan medet ummaya niyet ettim. Oruçla farkında olabilmeye niyet ettim. Sen yardım et. Niyetimi halis eyle. Niyetimi geçici, anlık bir heves eyleme. Yalnızca bedenimle değil ruhumla Sana yönelebilmeyi nasip et. Eşiğinden adımımızı attığımız Ramazandan Sana layık olarak çıkabilmeyi nasip et. 

Allah'ım birsin, teksin, bilen, gören, gözeten, rahmet ve mağfiret sahibisin. Sen rahmet ve mağfiret etmezsen bizler helak oluruz. 

Allah'ım bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerin şerrinden sana sığınırız. Sen hak ve hakikatsin. Her şeyin künhünü sen bilirsin. Bizler aciz kullarınız, bizlere vermiş olduğun cüzi irade ile bizlere vermiş olduğun sorumlulukların altından kalkamıyoruz. Ya Rab, Haktan ve hakikatten ayrılır olduk. Sana kul, Habibine ümmet olamıyoruz. Senin kıymet vermediğin üç günlük dünya için kalpler kırıyor, canlar yakıyoruz, Mü'min kanı oluk oluk akar oldu yeryüzünde. Hani sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa s.a.s efendimizin duası gibi "bu bir avuç mü'mini yok edersen yeryüzünde sana kulluk edecek kimse kalmayacak" sen bu milleti ve ümmeti muhafaza eyle Ya Rabbi. 

Bir eksiklik var, sanki bir şeyler noksan. Ruhunu, manasını yitirmişiz gibi. Kapısından ilk adımını attığımızdaki hissettiğimiz, o yoğun manevi atmosfer yok sanki. Neyi kaybettik, neyle irtibatı kopardık, çok mu dünyevileştik. Derinliklerimizde bulunan iman olmazsa sanki tamamen kopacağız. 

Sadece Ramazana özgü burcu burcu bir hava olurdu eskilerde. İçine çektiğin o hava ruhuna huzur verirdi. Farklı bir âlemdeymiş gibi olurdu insan. Ramazanda huzur bulurduk, Ramazan ayında sanki başka bir boyuta geçerdik. Yaşın ilerlemesinin sonucu mu, yoksa yıpranan maneviyattan mı. 

Yeni güne, başlayacak olan oruca bismillah. 

Allah’ım evimize, hanemize, ülkemize, ümmetimize birlik, dirlik ve beraberlik nasip eyle. Birliğimize, dirliğimize, berberliğimize halel getirmek isteyenleri ıslah eyle. Eğer ıslah olmuyorlarsa helak eyle. 

Allah’ım, evimize ve hanemize huzur ver. Ana babamıza, eşimize, çocuklarımıza, kardeşlerimize ve tüm sevdiklerimize eş, dost ve akrabalarımıza sağlık, sıhhat ve afiyet ver. Dertli olanlara deva, hasta olanlara şifa, borcu olanlara ödeme kolaylığı nasip eyle. 
Ya Rabbi. Sen niyette sabit olanın yolunu açarsın. Bizlerin niyetlerini ve yolunu senin yolun eyle. Bize Senin yolundan başka yollar edindirme. 

Ya Rabbi. Çocuklarımızı ve sevdiklerimizi muhafaza eyle. Devrin hastalıklarından, kötü alışkanlıklarından sen koru Bizlere, onlara doğruyu, dürüstlüğü, hakkı ve adaleti öğretebilmeyi nasip eyle. Her daim hakkın yanında olan, haksızlığın ve zalimin karşısında dimdik durabilen kimseler eyle. Kendi çıkarı ve menfaatleri uğruna yoldaşlarını satan kişilik yoksunu yaratıklar güruhundan onları emin eyle Allah’ım. 

Bizlere hayırlar nasip eyle. Bu ümmete ve millete faydalı, gözü kara, okumuş, akıllı, dinini imanını bilen, ilimde kendilerini geliştirmiş, devletimizi ve ümmetimizi daha ilerilere taşıyacak, cehaletten uzak bir nesil yetiştirebilmeyi bize nasip eyle Allah’ım. Bu nesil, benlikten uzak, bir olan senin dosdoğru yolun üzere hak ve adalet için ilimde, fende ve dahi savaş meydanlarında mücadele edebilecek nesiller olsun Allah’ım. 

Dua, acziyetin sızısının kalpte hissedilmesidir. Dua, kalpteki o sızının, yine kalp aracılığıyla yaratana arz edilebilmesidir. Dua, bir yaratanının olduğu bilincine varabilmek ve onu en derininde hissedebilmektir. Dua, aşığın maşukuna halini arz edip ondan, medet ummasıdır. Dua arz ve taleptir. Arz ettiğin acizliğinin karşılığını, Ondan talep edersin. Acizliğinle elde edemeyeceklerini istersin. Aşkın anlatımıdır dua, arz ve talep ettiklerinle maşukuna ona olan muhtaçlığını anlatırsın. Dua, maşukuna olan muhtaçlığının bilincinde olduğunun halidir. 

Ya Rab, Senin emrin üzere mübarek kıldığın Ramazanda aç kalmaya niyet ettim ve aç kaldım. Allah’ım bu açlıklarımı oruç olarak huzuru ilahide kabul buyur. 

Bir iç sızlaması, bir kalp acısı, bir ruh daralması hisseder de bir çıkış yolu arar durur ya dertli gönüller. Allah’ım, bu bayramı bolluğa, berekete, hayra, birliğe, beraberliğe, kâfirin, küffarın helâkine vesile kıl. 

Yeryüzündeki acılara derman, yaralara merhem olma çabasında olan bu millete yardım et. Hiçbir karşılık beklemeden yalnızca Senin rızan için veren, çabalayanlara bolluk bereket ver. İnsanlığının unutturulup köle yapılarak sömürülenlere ezilmişliklerinden kurtulmaları için çaba sarf edenlerin yollarını aç. Onları engelleme çabasında olanların oyunlarını başına geçir.
Bir nasıl ki Bayram yapacağız, o garip, ezilmiş, horlanmış, zulüm altında inleyenlere de bayram sevinci yaşat Ya Rab. 

Biz kendi nefsimize, çoluk çocuğumuza bir verebiliyorsak; o zalimin zulmüyle ezilenlere senin rızan için yüz, bin, onbin verebilme zenginliğini, cömertliğini, onların acısını, onların yokluklarını hissedebilmeyi nasip et Allah’ım. Bayram coşkusunu yaşarken, onların yokluklarını hissedebilen buruk bir kalp nasip et. 

Bir ramazanı şerifin, kutlu ve Allah Teâlâ tarafından mübarek kılınmış bir zaman diliminin daha sonuna geldik. Huzurlu ve manevi bir atmosferin sonuna. Açlıkla terbiye edilerek Allah’ın güç ve kudretine teslim olunan bir ay daha sona eriyor. Bu aydaki teslimiyet ve bağlılık umulur ki kalbe sirayet ederek, kalbin Allaha olan bağını kuvvetlendirmiş olsun.
İnşallah yalnızca aç kalmamış olalım. Onca nimetin kadrini ve kıymetini anlayabilmiş olabilelim.
Her şey öyle sıradan ve olağanmış gibi bir hayat içerisinde dünyaya kaptırıp giderken kutlu bir ay bize ne olduğumuzu, kime muhtaç olduğumuzu hatırlatıyor. Muhtacız, aciziz, bahşeden olmazsa bir hiçiz. Allahım, seni bilmeyi, seni sevmeyi, senin yolundan gidebilmeyi nasip et. 

Ya Rabbi. Sana sığınırız, senden dileriz, bizi başka yola sapanlardan eyleme. Seni hüzünle, hasretle, özlemle anabilen kalp nasip eyle. Sensin, bizim acziyetimize, hatalarımıza, kusurlarımıza, nefsimizle hareket etmemizden doğan hadsizliklerimize merhamet ederek bağışlayacak olan. Bütün hata ve nefsaniyatımıza rağmen senden medet umuyor, senden yardım diliyoruz, affet Allah’ım. Ramazanın, Cumanın ve Kadir gecesinin hayrına erebilmeyi, erişebilip affedilebilmeyi, affedilip cemalinle şereflenebilmeyi, bana, aileme, ana-babama, gardaşlarıma, cümle ümmet-i Muhammed’e nasip eyle Allah’ım. 

Bir sonraki Ramazan bize gelecek mi? Gelmeyecek mi? Allah hayırlısını nasip eylesin. Bir manevi iklimin son günlerini yaşıyoruz. Gönül hüzünlendi sanki. Bir aylık manevi hava, korkarım yerini yine şeytanlaştırılmış nefislere bırakacak. Ramazanın verdiği o manevi iklimle, açlıkla bir nebze insanileşmeye başlayan insanlık yine eski haline dönecek. Kalpler yine katılaşmaya başlayacak. Benlik yine zirvelere ulaşacak. Dünya yı ele geçirebilme savaşı yine başlayacak. İnsanlık yeniden "ölümsüz"leş(eşe)cek. Sanki o bir aylık zaman dilimi hiç yaşanmamış, sanki o hava hiç teneffüs edilmemiş gibi kalındığı yerden leşleştirilmiş hayatlar devam ettirilecek. 

Allah Teâlâ Ramazan ayının son günleri hürmetine, hayırlarla donattığı cumalar hürmetine; bizlere af, mağfiret ve hidayet nasip eylesin. Ramazanda da, sonrasında da af eylesin inşallah. Her hatamızdan, her kusurumuzdan sonra af eylesin inşallah. Allah inancı, bir an kalbimizden, ruhumuzdan eksik olmasın inşallah. Hata, kusur, günah anında bile inancımız, imanımız bizi rahatsız etsin, ruhumuz daralsın, içimiz sızlasın inşallah.. O sızı tevbemiz olsun inşallah.. Bizler başarıp İslam’ı yüceltemedik, onu yüceltmek evlatlarımıza nasip olsun inşallah. Allah Teâlâ onların inançlarını, imanları, bağlılıklarını, sebatlarını güçlendirsin. İslam’ın birer neferi, birer askeri olmalarını nasip eylesin inşallah.. İslam’ı, Kur’an’ı, Hz. Peygamberi s.a.s anlayarak, imanla, ihlasla yeryüzüne hakkı, Allah’ın hükümlerini hakim kılmalarını Allah Teâlâ gençliğimize, evlatlarımıza nasip eylesin inşallah. 

Allah’ım, af ve mağfiretini sağanak sağanak yağdırdığın ramazanı şerif hürmetine isteriz. Ya Rabbi. En büyük iflas mahşer alanında heybenin boş çıkmasıymış. Ya Rabbi. O dehşetli günde sen bizleri iflas edenlerden eyleme. Ya Rabbi, O mahşer ki; kişi bu dünyada en sevdiğinin bile yakasına yapışıp hak talep edecekmiş. En sevdiğin evlatların bile tanınmayacağı gibi hak talep edilecekmiş. Ya Rabbi, sen kitabında şirk hariç her türlü günahı affedebileceğin müjdesini veriyorsun. Bizlerin sana şeksiz, şüphesiz imanla kavuşabilmemizi nasip eyle Allah’ım. 

Mübarek Ramazan bayramınız hayırlara vesile olsun. Bir çocuk saflığında, günahlardan temizlenmiş olarak Bayrama erişme bahtiyarlığını Allah Teâlâ bizlere bahşetmiş olsun inşallah. 

Hakkınızı helal edin. Ramazan dolayısıyla nefsani davranıp dualarla rahatsız ettim. Allah vatana, millete zeval vermesin. Allaha emanet olun. Allah iki cihanda da üzmesin. Allah u Teâlâ Eşinizle, çocuklarınızla ve sevdiklerinizle hayır dolu bir ömür nasip eylesin.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder