“SENİ ALLAH GÖNDERDİ”/Bekir BÜYÜKKURT

“Ramazan ORHAN’a”

Anadolu coğrafyasında, günlerce üzerinde konuşulsa ve belki de ciltlerle kitaplar yazılsa açıklanamayacak bazı ifadeler vardır. Bu ifadeler, milletimizin kutlu geçmişinin tecrübelerinden süzülmüş olarak kelimelerle libasa bürünmüştür.

Bazen içinden çıkılması güç meselelerde serdedilen bu güzel ifadeler, durumu kurtarmak için kaçamak ve alakasızmış gibi görünebilir. Lakin mesele, hiçbir şeyin göründüğü şekliyle olmadığı gibi, hiçte göründüğü gibi değildir. Bu türden ifadeleri aslında reel akıl ve modern-seküler dünya, akla ve mantığa aykırı olduğu için kabul etmek istemez. Çünkü salt akıl ve modern dünya için kıstas, salt akıl ve görüntüden ibarettir. Halbuki aklın eremeyeceği ve sınırlı görme melekesine sahip gözlerin göremeyeceği nice meseleler ve haller vardır.

Darda kalmışların yardımına koştuğumuzda hemen hepimiz şöyle bir ifadeyle karşı karşıya kalmışızdır: ‘Seni Allah gönderdi.’ Allah ile rabıtası her daim var olan bir milletin vereceği cevap elbette bu olacaktır. Derin irfanımıza yaraşır kutlu bir cevap. Evet, Allah tarafından gönderilmiş bir kul olmak kutlu bir halin ifadesidir. Lakin bu halin de ötesinde bir hal var ki, o da şudur: Allah bir kulunu vesile kılarak sana yardım ediyor. Gönderilenin arkasındaki Asıl Gönderen’i basiret gözüyle görebilmenin kelam-ı kibarla ifadesi: ‘Seni Allah gönderdi.’

Yesili Erenlerin maya çaldığı bu mübarek topraklar ve bu mübarek topraklarda yüz tutan güzel insanların hikmetli sözleri. Bu hikmetli sözlerin dillerden sadır olması, serd edenlerin derunundaki tasavvuf terbiyesine götürmektedir bizleri. Ve tam da şu zamanlarda gittiğimiz menfi yönler, millet olarak tasavvuf terbiyesinden uzaklaşmamıza denk düşmektedir.

Artık, milletimizin derin ve incelikli tecrübelerinden süzülen bu kelam-ı kibarların, mana ve maksatlarını unutup, kuru bir söz halinde kullanmasından vazgeçmeli ve kaybettiğimiz tasavvuf terbiyesini cümleye aziz kılmamız gerekmektedir. Hal ortadayken, gereğinin yapılmaması; hastalık aşikâr olmuşken, tedavinin reddedilmesi gibidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder