KADİM ŞEHİR MARAŞ / Hüseyin GÖK


tarihten koşup gelen
kadim şehir Maraş,
‘yorgun savaşçı’ misali
kartal yuvasında
yorgunluk çıkarırcasına
yaslar sırtını Ahırdağı’na,
ayaklarının altında
engin ovaları
uzanırken sonsuzluğa
ve sağında Ceyhan
solunda Aksu ırmağı
bir kuşak gibi
sararken belini
seyreder ufukları

yaylalarında oynaşır ceylanları
uçuşur düzlüklerinde turaçları,
dağları sırdaşı olur
geçit vermez yolları yoldaşı,
tutunur sevdasına
tellerine vurur sazının
çığırırken türkülerini
savurur semaya,
davullar çalınıp
halaylar çekilirken
güvercinler sığırcık kuşları
başlatırlar göksel şölenlerini

tarihin tanıklığında
nice harpler gördü
yiğitleri destanlar yazdı
kahramanlıkları düşmedi dillerden,
Mekke Medine Bağdat Şam
Kudüs Kahire Semerkant Buhara
Bakü Grozni Kırım Mostar
Saraybosna Kurtuba
kardeş şehirleri oldu

içinden nehirler geçen
trenler geçen şehir,
kıyam halinde daim
Anadolu’nun bağrında
sürdürür duruşunu mütevekkil..Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme